KURUMSAL

>>

Yatırım Yaklaşımımız

Yatırım Felsefesi

Sermaye ve bilgi birikimi desteği… Yatırım sürecinin her aşamasında proaktif yönetim…

EGC Tarım Girişim, hissedarlarına, sürdürülebilir ve tutarlı sermaye getirisi sunmak amacıyla büyüme potansiyeline sahip tarımsal değer zincirine dâhil tüm alanlara yatırım yapmaktadır.

EGC Tarım Girişim, sermaye ve bilgi birikimi desteği ile katma değer yaratmak isteyen girişim sermayesi şirketleriyle ortaklık kurarak, değerli bir reel varlık yatırım portföyü oluşturmaktadır.

Yatırım Değerlendirme, Araştırma ve Geliştirme Süreci

EGC Tarım Girişim’ın yatırım felsefesi, tarım değer zincirinin her halkasında profesyonel yönetim anlayışı ile büyüme potansiyeline sahip şirketlere odaklanmaya dayanmaktadır.

Bu doğrultuda, hedef şirketler portföy yöneticimiz Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş. (“EPYAŞ” veya “EGC Portföy”) tarafından ayrıntılı bir analiz sürecine tabi tutulmakta ve yatırım prosedürü gereği hukuki, mali, vergisel ve operasyonel açıdan da detaylı olarak incelenmektedir.* 

Yıl içinde şirketin yatırım danışmanlığı hizmeti aldığı kurumlarla arasında herhangi bir çıkar çatışması olmamıştır. İlgili kurumlarla şirket arasında imzalanan sözleşmelerde çıkar çatışmasına sebep olabilecek konulara ve önlemlerine ilişkin bilgilere yer verilmektedir.

Değerlendirme süreci sonunda,  EGC Tarım Girişim yatırım felsefesi ve getiri kriterlerine uygun olup EGC Portföy Yönetimi yatırım komitesi tarafından yatırıma değer görülen projeler, yönetim kurulunun onayına sunularak hayata geçirilmektedir.

Şirketi, kurumsal yönetim, çevresel ve sosyal performans kriterlerini karşılamak amacıyla, başlangıçtan bu yana sürdürülebilirliği ve sorumlu yatırımları tüm değerlemelerinin merkezi haline getirip, toplumsal fayda yaratmayan hiç bir finansal getiriye onay vermemiştir.

Gelişmekte olan sektörlerde yatırım yaparken, yatırım yapılan bölgelerde kalkınmaya katkı sunmak, yatırımlarının çevresel etkilerini en aza indirmek ve tüm paydaşları için en yüksek değeri üretmek yapılmıştır.

Yatırım değerlendirme süreci aşağıdaki aşamaları içermektedir:

Yatırım fırsatının ortaya çıkarılması

● Önceden belirlenmiş yatırım kriterleri doğrultusunda yatırım fırsatlarının gözden geçirilmesi

Değerlendirme ve onay aşaması

● Yatırım fırsatının öndeğerlendirilmesi; sektör araştırması, rekabet analizi ve karşılaştırmalı analiz, hedef şirket yönetim kadrosunun kalitesi, referans konuşmaları, finansal analiz ve değerleme çalışması
●Yatırım raporunun hazırlanması ve yönetim kuruluna sunulması

Finansman ve işlemin kapanışı

● Hedef şirket ile Niyet Mektubu’nun müzakere edilmesi ve prensip anlaşmasına varılması
● Danışmanlarla birlikte detaylı inceleme süreci
● Bankalarla finansman ön görüşmelerinin yapılması (ihtiyaç halinde)
● Hisse alım anlaşması ve ortaklık anlaşmasının imzalanması
● Kapanış (işlemin tamamlanması)

Kapanış sonrası
işlemler

● Yönetim kurulu ve İcra kurulu seviyesinde kurumsal stratejinin geliştirilmesi
● Kurumsal yönetim kriterlerinin geliştirilmesi
● Finansal denetim süreçlerinin oluşturulması
● Denetim komitesinin oluşturulması
● Yatırımcı ilişkileri
● Detaylı yönetim raporlarının oluşturulması

Yatırımdan çıkış

● Halka arz
● Stratejik yatırımcıya satış
● Finansal yatırımcıya satış
● Kurucu ortaklara geri satış

EGC Tarım Girişim, ortak olduğu şirketlerin kurumsal yönetim profilini geliştirerek uzun vadede sürdürülebilir finansal performansın altyapısını oluşturmayı hedeflemektedir. Bu yaklaşım, uzun vadede sürdürülebilir büyüme hedefleyen yatırım stratejimizin temel unsurudur.

Yatırım yapılan şirketlerin operasyonel faaliyetlerinin düzenli olarak izlenmesi için girişim şirketler tarafından hazırlanan, finansal ve operasyonel temel performans göstergelerini içeren dönemsel ilerleme raporları, iç denetim ve raporlama sorumlularımız tarafından düzenli olarak yönetim kuruluna sunulmaktadır.

Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş. ile imzalanmış "Portföy Yönetimi Sözleşmesine" buradan ulaşabilirsiniz.