YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

>>

Kurumsal Yönetim

>>Politika ve Yönetmelikler

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası’na buradan ulaşabilirsiniz.

Bağış Politikası

Bağış Politika'sına buradan ulaşabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası’na buradan ulaşabilirsiniz.

Kar Dağıtım Politikası

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nde belirtilen asgari hususları içerecek şekilde aşağıdaki şekilde revize edilmiştir:

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, kârlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, dağıtılabilir net kârın, ortaklığın sermaye yapısını ve iş planını olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kâr payı ve/veya bedelsiz hisse senedi yoluyla dağıtılması genel kurul onayına sunulur.

Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %5’i pay sahiplerine nakden dağıtabilir.

Kâr oluşması halinde dağıtımın genel kurul toplantısını takiben en geç üç ay içinde yapılması amaçlanmakla birlikte, nihai kâr dağıtım tarihine karar verme yetkisi Genel Kurul’dadır. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

İş Etiği Kuralları

Yatırımlarını gerçekleştirirken sorumlu yatırım ilkelerine riayet etmeyi ana hedef olarak belirleyen EGCYO bünyesinde planlanan tüm yatırım faaliyetlerinde çevre dostu ve kârlı işletmeler geliştirilmesi hedeflenmektedir. Şirketin yazılı iş etiği kuralları aşağıdaki gibidir.

“EGCYO’de etik kurallar, 25.08.2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunularak yürürlüğe giren İş Etiği Kuralları çerçevesinde yürütülmektedir.

EGCYO İş Etiği Kuralları, yönetim kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere bütün mensupları için bağlayıcı niteliktedir.

İş Etiği Kuralları Raporu'na buradan ulaşabilirsiniz.

Ücretlendirme Politikası

Ücretlendirme Politikası’na buradan ulaşabilirsiniz.

Tazminat Politikası

Şirketin Tazminat Politikası’na buradan ulaşabilirsiniz.