YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

>>

Şirket Genel Bilgileri

>>EGCYO Fon Profili
Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGCYO)
Yatırım Teması
Tarımsal Yatırımlar
Portföy Yöneticisi
Egeli & Co Portföy Yönetimi A.Ş. (Türkiye)
Yapısı

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (SPK tarafından düzenlenen sermaye piyasası kurumudur)
Yönetim Ücreti
Yıllık %2
Performans Ücreti
%20 (İlgili tebliğe uygun)
GSYO’a Dönüşüm
Haziran 2011
Asgari Yatırım
1 pay / Borsa İstanbul'a kote
Borçlanma


Bir yıldan kısa vadeli olanlar için en son bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında yeralan özsermayelerinin yarısını, bir yıl veda hauzun vadeli olanlar için öz sermayelerinin iki katını aşmamak kaydıyla borçlanabilir.
VergiKurumlar Vergisinden Muaf Tam ve Dar Mükellef Gerçek Kişiler için Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları %0 stopaja tabi olup beyan edilmez. Yatırımcılar sermaye kazancının vergilendirilmesi ile ilgili olarak kendi hesaplamalarını yapmalıdır
Dönem Sonu
31 Aralık
Ticker
EGCYO
ISIN kodu
TRAEVREN91Q7
Merkez
Türkiye
Mevzuat
SPK tarafından düzenlenmekte ve denetlenmektedir.
Denetçi Adı

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("Deloitte")  Web: www2.deloitte.com Tel:+90 212 366 60 00