YATIRIMLARIMIZ

Yarım yüzyıldır tarıma katılmamış, işlenmemiş arsaları toplulaştırılarak tarımsal ekonomiye kazandırma girişimlerimiz sürmekte

Denizli’de faaliyet gösteren Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.’nin (“Batı Tarım”), faaliyet alanı; küçükbaş hayvancılıktır.

Mart 2011’de Egeli & Co. Yatırım Holding tarafından kurulan Batı Tarım hisselerinin %90,99’u Haziran 2011’de EGC Tarım Girişim tarafından devralınmıştır. Kalan %9,01 oranındaki hissenin de Eylül 2012’de devredilmesiyle Batı Tarım’ın tüm payları EGC Tarım Girişim altında toplanmıştır.

Batı Tarım altında bulunan Şenyayla Çiftliği, etçi ve sütçü hayvan ırklarından koyun sütü ve eti üretimi, anaç koyun üretimi ve satışı alanlarında faaliyet göstermektedir.

Batı Tarım, Denizli Baklan Şenyayla’da, yaklaşık 4.8 milyon TL yatırım ile gerçekleştirdiği et ve süt koyunculuğu yatırımı için, yatırımın başlangıç aşaması olan Temmuz 2013’de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından ilan edilip, yönetilen ve Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Programı kapsamında 1,6 milyon TL’lik hibeye hak kazanmıştır.

Kazandığı hibe ile süt ve et koyun çiftliğinin yatırımlarına hızlı bir şekilde başlamıştır. En yakın yerleşim yerine 10 km. uzaklıkta olan bir bölgede rekor sayılacak bir sürede devasa bir yatırım gerçekleştirmiştir. Çiftlik projesinde, yaklaşık 40 dönüm arazi üzerinde kurulan tesisin, inşaat bölümü hibenin açıklanmasından beş ay sonra Aralık 2013’te, ekipmanların kurulumu ise Ocak 2014’te tamamlanmıştır. Altyapı, tesis, çiftlik, ekipman ve makine alımları ile hibe tutarını kullanan Batı Tarım, planladığı gibi Mart 2014 sonunda 300 adet ilk parti koyunun alımı ile çiftliğin operasyona başlamasını sağlamıştır

Çiftlik arazisi üzerinde her biri 300 anaç veya 600 kuzu kapasiteli 6 adet ağıl, yem depoları ve silajlık, süt üretim tesisi, yönetim binası, çoban evleri, veteriner evi ve sosyal tesisler bulunmaktadır.

Çiftlik arazisi üzerinde her biri 300 anaç veya 600 kuzu kapasiteli 6 adet ağıl, yem depoları ve silajlık, süt üretim tesisi, yönetim binası, çoban evleri, veteriner evi ve sosyal tesisler bulunmaktadır. Çiftliğin süt satışları Denizli’de faaliyet gösteren mandıralara, kuzu satışları ise et entegre tesislerine yapılmaktadır. 2015 yılı içinde ilave anaç koyun alımlarının gerçekleştirilmesi ile sürünün yıl içerisinde süt verebileceği bir üreme programı devreye alınmıştır. Sürü gelişimini kontrol altında tutarak kesintisiz süt üretimi elde eden çiftlikte, etkin, primli ve verimli süt satışı gerçekleştirilmesine yönelik adımlar atılmıştır. Ayrıca bu programla süt satış kalemine ek olarak, çiftliğe ek gelir sağlayan yün, gübre ve anaç hayvan satışları da olumlu etkilenmiştir.

Çiftlikte süt ırklarından Sakız ve Tahirova bulunurken, etçi ırklardan Merinos cinsi koyunlar bulunmaktadır. Çiftlikte 2015 yılı sonunda 388 adet sakız, 352 adet Tahirova cinsi olmak üzere toplam 740 adet süt koyunu, 465 adet Merinos, 10 adet Ramlıç cinsi olmak üzere 475 adet et koyunu, 159 adet kuzu, 57 adet koç olmak üzere sürü sayısı toplam 1.431 adete ulaşmıştır.

Doğan kuzular ve satılan kuzular dikkate alındığında çiftlik, yıl boyunca ortalama 2.000 hayvan büyüklüğünde bir sürüye ev sahipliği yapmıştır .

EGC Tarım Arazileri

EGC Tarım Girişim şirketi olarak %100 sermaye payı ile bağlı ortaklığımız Batı Tarımsal Yatırımlar Anonim Şirketi'nin; 28.04.2016 tarihinde gerçekleşen ve 08.06.2016 tarihinde Denizli  Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş olan Genel Kurul tarafından onaylanmış olan kısmi bölünme işlemleri tamamlanmış ve şirketimizin %100 sermaye payı ile bağlı ortaklığı olan EGC Tarım Arazileri Anonim Şirketi kurulmuştur. 778.283,57 TL ödenmiş sermayesi bulunan EGC Tarım Arazileri A.Ş. arazi toplulaştırma, her türlü tarım ürünü, tohumu, fidesi, fidanı üretim v.s. konularında faaliyet göstermektedir.

 EGC Tarım Arazileri A.Ş. paydaşlarına uzun süreli getiri sağlamakla beraber, bulunduğu bölgenin gelişmesine ve bölgede refahı ve istihdamı artırarak ekonomiye katkı sağlamaktadır. Bu doğrultuda, faaliyet bölgesinde yarım yüzyıldır işlenmemiş tarlaları tapu, veraset ve/veya vekâlet alma yöntemleri ile toplulaştırılarak tarımsal ekonomiye kazandırma girişimi sürmektedir. EGC Tarım Arazileri A.Ş. toplulaştırma amacı ile alımını gerçekleştirdiği işlenmemiş arazilerde altyapı yatırımlarını gerçekleştirerek, doğru teknolojiyi, en etkin şekilde bölgeye getirmektedir.

EGC Tarım Arazileri A.Ş.’nın ekilebilir arazi geliştirme projesi kapsamında 2015 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 1.200 dekar arazisi bulunmaktadır ve bu alanlarda arazi ıslah çalışmalarının büyük kısmı tamamlanmıştır.

 2015 yılı boyunca yem ve sezonluk ürün ekimini sürdüren EGC Tarım Arazileri A.Ş. , 2013-2014 döneminde 685 dekar ekim gerçekleştirmişken, 2014-2015 döneminde ise 610 dekar ekim yapmıştır. Ayrıca arazilerin bir kısmında ceviz ve badem ekimi gerçekleştirilmiştir. Bununla beraber 2014-2015 döneminde deneme amaçlı 110 dekar kekik ekimi gerçekleştirilmiş olup başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Tarımsal faaliyet alanında geçtiğimiz sezon başlatılan kekik üretimi artırılarak devam ettirilecektir. Bu kapsamda geçen sezon kekik ekilen arazilere ilave olarak yeni arazilerin de kekik ekimi için ayrılması planlanmaktadır. Hedef 5-7 yıl içerisinde EGC Tarım Arazileri A.Ş.’nın sahip olduğu ekilebilir arazilerin tamamında kekik üretimine geçmektir. Susuz tarıma uygun olan kekik, bir kere ekildikten sonra beş ile yedi sene arasında hasat verdiği için düşük ekim maliyetine sahiptir. Bu nedenle kekik üretimi, ekim faaliyetlerinde kârlılık açısından önemli derecede iyileştirmelere yol açacaktır .

AB ülkelerine işlenmiş süt ve süt ürünleri ihracatında T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onay almış çifliklerden biridir.

Eylül 2010 tarihinde kurulan ve büyükbaş hayvancılık ile süt üretimi gerçekleştiren Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. (“Doğa Tarım”), hisselerinin %90,05’i Haziran 2012’de kalan %9,95’i Temmuz 2013’te EGC Tarım Girişim tarafından satın alınmıştır

Şirketin amacı modern teknoloji ve alt yapısını kullanarak ithal edilen yüksek verimli hayvanlar ile sağlıklı ve verimli süt üretimini gerçekleştirmektir.

600 baş sağmal hayvan bulundurma ruhsatına sahip olan Doğa Tarım, Hastalıklardan Ari İşletme Belgesi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna sahip olan ve AB’ye süt ve süt ürünleri ihracatı amacıyla T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan onaylı bir süt çiftliğidir.

2011 yılının Haziran ayında ABD’den ithal ettiği 220 baş Holstein cinsi gebe düve ile faaliyete başlayan çiftliğin altyapısı 2012 yılında tamamlanmıştır.

Kurulduğu zamandan itibaren toplam 6,2 milyon TL yatırım yapılmıştır. Bu tutarın 3,4 milyon TL’si EGC Tarım Girişim tarafından gerçekleştirilen ve sağmal hayvan kapasitesini 600 başa çıkaran büyüme yatırımında kullanılmıştır. 2014 yıl içinde kapasitenin 300 baştan 600 başa ulaşması için gerekli altyapı çalışmaları bitmesi ile 2015 Ekim ayında ilave yaklaşık 200 adet gebe düvenin ithalat işlemleri ve çiftliğe girişi gerçekleştirilmiştir.

Kapasite artırma çalışmaları sonucunda, 2015 yıl sonu itibariyle çiftlikte 327’si sağmal olmak üzere toplam 808 baş hayvan bulunmaktadır.

Gerçekleştirilen kapasite artış yatırımı ile Doğa Tarım için ön görülen ilk faz gelişme yatırımları tamamlanmış bulunmaktadır.

2016 yıl sonunda ek hayvan ithalatı ve sürünün organik büyümesi ile sürü sayısının 600 ‘ü sağmal olmak üzere 1.200 baş hayvana ulaşılması planlanmaktadır.

2013-2014 yılında toplamı sırasıyla 1.967.220 ve 2.841.770 litre süt üretimi gerçekleştiren şirket, 2015 yılında toplam 4.073.471 litre süt üretmiştir.

Doğa Tarım arazileri üzerinde 600 kapasiteli sağmal ahırlar ile birlikte, revir ahırı, 135 kapasiteli genç düve ahırı, 400 buzağı kapasiteli buzağı kulübeleri, 160 baş kapasiteli gebe düve ve

Doğa Tarım, kendi sürü büyümesi sonucu mevcut durumda 2-3 aylıkken satılmakta olan erkek buzağıları, kendi tesisleri içinde besi amacıyla büyütüp, faaliyetlerine besiciliği de eklemeyi planlamaktadır. Bu kapsamda ilk aşamada, kendi sürüsüyle besi için ayrılabilecek erkek buzağı miktarı dikkate alınarak yaklaşık 350 başlık bir besi ahırı projesinin fizibilite çalışmaları tamamlanmıştır. Yapılan çalışmaların sonuçları proje finansmanı sağlanması amacıyla bazı bankalarla görüşülmektedir. 94,5 dekar üzerinde bulunan ve arazileri kapasite artırımına elverişli bir konuma sahip olan Doğa Tarım için öngörülen ikinci faz genişleme planları içerisinde orta vadede, mevcut ancak kullanılmayan arazilerin ve satın alınacak ilave araziler üzerine 600 baş sağmal kapasiteli mevcut tesisin benzerinin inşa edilmesi bulunmaktadır. kurudaki inek ahırı, sağım hane, idari bina, yem depoları, gübre çukurları, gezinti alanları ve ot depoları bulunmaktadır.

Detaylar için www.dogatarim.com.tr sitesini ziyaret ediniz.

Organik süt üretimi yatırımları

2007-2011 yılları arasında faaliyetine ara vermiş olan Hacaloğlu Tarım Hayvancılık ve Turizm Yatırımları San. Tic. Ltd. Şti. tarafından İzmir’in Bayındır ilçesinde 250 baş sağmal kapasitesi olan Tolina Tarım Hayvancılık ve Gıda ürünleri Tic. San. A.Ş.’nin (“Tolina Tarım”) hisselerin %43,57’si Ekim 2012 tarihinde EGC Tarım Girişim tarafından satın alınmıştır.

Tolina Tarım’a ortak olunmasının ardından işletmenin tekrar faaliyete geçmesi amacıyla modernizasyon çalışmaları tamamlanmış ve 200 baş gebe düve ithalatı gerçekleştirilmiştir. Şubat 2013 itibarıyla ithal edilen hayvanların çiftliğe girişi ve millileştirilmesi tamamlanarak, süt üretimine geçilmiş, kısa bir sürede çiftlik ekonomiye tekrar kazandırılmıştır.

Tolina Tarım, iki yıldan kısa bir sürede hem Hastalıklardan Ari İşletme statüsü kazanmış, hem de çiftliğin ve çiftlikte üretilen sütün AB standartları taşıdığı tespit edilerek, Türkiye’nin sayılı AB onaylı süt çiftlikleri arasına adını yazdırmıştır.

Mevcut iş planı çerçevesinde son olarak, organik üretim sertifikasyon işlemlerini tamamlayarak organik süt üretimi için gerekli olan sertifikayı da 4 Ağustos 2015 tarihinde almıştır.

Bu anlamda, Tolina Tarım endüstriyel süt üretiminde en önemli ve en yüksek düzeydeki üç sertifikasyonun tamamına sahip olarak çok önemli bir başarıya imza atmıştır.

2015 yıl sonunda 169’u sağmal olmak üzere toplam 346 baştan oluşan sürü sayısına ulaşan çiftlik modern hayvancılık teknikleri ışığında faaliyetlerine hız kesmeden devam etmektedir.

Tolina Tarım, 2013-2014 yılında sırasıyla toplam 1.176.746 ve 1.242.635 litre süt üretimi gerçekleştirirken, 2015 yılının ilk 12 ayında toplamda 1.430.071 litre süt üretmiştir. Tolina Tarım’ın mevcut tesis kapasitesi 250 baş sağmala kadar olup, orta vadede lojistik olarak uygun mesafe sınırları içinde olacak şekilde yeni bir tesis yatırımı ile kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir.

Tolina Tarım’ın sermayesi 18 Aralık 2015 tarihinde 3.215.000 TL’den 3.660.000 TL’ye çıkarılmıştır. Gerçekleştirilen sermaye artışı sonrasında EGCYO’nun Tolina Tarım’daki payı %43,61 olmuştur.

Detayları için www.tolina.com.tr sitesini ziyaret ediniz.